מחדלים חמורים שופטי בתי משפט לענייני משפחה - עיכוב החלטות בענייני נפשות - מדו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים 2010

שמואל בוקובסקי - קונספציית האימוץ שקרסהידוע כי בתי משפט לענייני משפחה עוסקים בענייני נפשות. עובדה זאת אינה מונעת משופטים רשלנים ומסואבים לא פעם לעשות מחדלים פאטליים כגון עיכוב במתן החלטות, המסבים נזקים בלתי הפיכים לפרטים ומשפחות.עיכוב החלטה מזונות לקטינה שנה וחצי לאחר הדיוןהחלטה שעניינה מזונות לקטינה ניתנה למעלה משנה וחצי לאחר הדיון האחרון שהתקיים בעניין זה. רק לאחר הגשת תלונה על כך לנציבות. הנציב קבע, כי גם בהתחשב בעומס העבודה המוטל על השופטת. אין הצדקה לעיכוב כה ממושך במתן החלסה שעניינה מזונות לקטינה. עניין כזה מחייב דיון מהיר והכרעה דחופה. התנצלותה של השופטת אין בה כד להביא על תיקונו את הפגם החמור שנפל בהליך. התלונה נמצאה מוצדקת. (מספרנו 505/10, משפחה)עיכוב החלטה למימוש הסדרי ראיה
- שבע שנים מאבק משפטי לפגוש את הנכדהבשנת 2003 הגישה מתלוננת לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לקיים הסדרי ראיה עם נכדתה. בשנת 2008 נדחתה התביעה, והמתלוננת ערערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, אשר בפסק דינו קיבל את הערעור וחייב את הנתבע, אבי הילדה, להתיר לה לפגוש את נכדתה. התיק הוחזר לבית המשפט לענייני משפחה לצורך פיקוח והסדרת המפגשים

כחודשיים לאחר פסק דינו של בית המשפט המחוזי . הגישה המתלוננת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, מאחר שהאב לא קיים את פסק הדין. החלטה בבקשה ניתנה כעבור למעלה משנה מאז הוגשה. הנציב קבע. כי השופטת לא פעלה בצורה נמרצת דיה על מנת לקדם את קיום המפגשים ברוח פסק הדין של בית המשפט המחוזי. מדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2003 על ידי המתלוננת, סבתא המבקשת לפגוש את נכדתה, אשר במשך כשבע שנים נאבקה על קיום המפגשים בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, ראוי היה כי השופטת תפעל בצורה נחרצת ותקיפה יותר ליישום פסק הדין, ובכלל זה מתן החלטה דחופה בבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט וקיום דיונים דחופים בפרק זמן קצר. התלונה נמצאה מוצדקת. (מספרנו 583/10, משפחה)עיכוב מתן החלטה בבקשה לביטול מינוי אפוטרופסותמתלוננת. עורכת דין,. הגישה בשמו של חסוי בקשה לבטל מינוי של אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט. בבקשה צוינה הדחיפות במתן החלטה מאחר שנמנעת מהחסוי גישה לחשבון הבנק ולקצבאות המגיעות לו והוא חושש לשימוש לרעה בכספיו. בדיון בבקשה נדונו כשירותו של החסוי לנהל את ענייניו בעצמו,. הצורך במינוי אפוטרופוס לחסוי וזהותו. השופטת קבעה, כי החלטה בבקשה כמו גם בבקשת המתלוננת בדיון להשיב לחסוי את תעודת הזהות של שניטלה ממנו, יינתנו במועד אחר ויישלח לצדדים. ההחלטה בבקשה ניתנה רק כעבור שנה מאז הדיון. בעקבות פניית הנציבות לשופטת לקבל את תגובתה לתלונה. הנציב קבע, כי על השופטת היה ליתן החלטה עניינית בבקשה תוך פרק זמן סביר לאחר הדיון. לא כל שכן כשההחלטה הייתה חשובה להמשך ניהול ההליכים בתיק. לייצוג החסוי ולאופן ניהול רכושו. התלונה נמצאה מוצדקת (מספרנו 915/09, משפחה)עיכוב בקשה דחופה למימוש הסדרי ראיהמתלונן הגיש בקשה דחופה לבית המשפט בה ביקש. כי גרושתו תיתן לו פרטים על מקום מגוריה החדש אליו עברה יחד עם הקטינים שבמשמורתה ועל מוסדות הלימוד שלהם הבקשה הוגשה לאחר שהאם והקטינים עברו, לטענתו, למקום המגורים החדש והאם סירבה למסור לו את הפרטים המבוקשים, ובכך נמנע ממנו לראות את ילדיו ולממש את הסדרי הראיה שנקבעו בהחלטות שניתנו. השופטת החליטה לקבל את תגובת האם תוך 20 יום . האם הגיבה באיחור, ההחלטה ניתנה לאחר כחודש וחצי מהיום בו הוגשה התגובה בפועל. הנציב קבע, כי מדובר בבקשה דחופה של המתלונן לגרום לכך שהוא יוכל לראות את ילדיו, לאחר שלפי הטענה, הסדרי ראיה קודמים שקבע בית המשפס לא קויימו. המתלונן הביא לתשומת לבה של השופסת את העובדה, שלא ניתנה החלטה בבקשתו . אך למרות תזכורות אלה, ניתנה ההחלטה רק בחלוף כחודשיים מהיום שנקבע לתגובת האם ובחלוף חודש וחצי מהיום בו הוגשה התגובה בפועל. התלונה נמצאה מוצדקת (מספרנו 335/10 משפחה)עיכוב החלטה להפשרת כספים לקבורת חסוי שנפטרעורך דין ייצג אשה שהייתה אפוטרופוסית של בעלה המנוח, שהיה חסוי. החסוי נפטר טרם שהועבר חלקו בכספים שאמורים היו להשתלם לו. במהלך פגרת הקיץ של בתי המשפט פנתה האשה בבקשה להשתמש בחלקו של החסוי לכיסוי הוצאות ההלוויה, השבעה והקבורה שלו, אשר היו עדיין מצויים אותה עת בחשבון נאמנות ע''ש המתלונן. החלטה להעתר לבקשה ניתנה כעבור כשלושה חודשים מאז הוגשה. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי לבקשה הנציב קבע, כי האמור בבקשה מלמד על מידת דחיפותה, אף אם דבר הדחיפות לא צוין בה במפורש. מדובר בבקשה פשוטה בהחלטה קצרה. שלא הייתה כל הצדקה לעכבה כחודש. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי התלונה נמצאה מוצדקת (מספרנו 731/10 משפחה)ליקוי בניהול הפרוטוקולבהחלטה של שופטת בית משפט לענייני משפחה נרשם, כי אחד מבא כוחם של הצדדים מתנהג בדרמטיות רבה. בירור הנציבות העלה, כי הדיון היה רווי מתח מתחילתו, וכי התנהלותה של השופטת הייתה תגובה להתרחשות באולם, שלא חרגה מהנדרש. אולם ההתרחשות האמורה לא מצאה ביטוי בפרוטוקול. ולא די היה בכך שנכתב בהחלטה כי בא כוחה של המתלוננת מתנהג בדרמטיות רבה. אמירה שפרטיה עלומים. מסעם זה נמצאה התלונה מוצדקת (מספרנו 76/10, משפחה)קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה