יוסי סילמן אוהב ילדים? אז למה תולש אותם ממשפחתם בדלתיים סגורות ללא ראיות וכולאם במסגרות חוץ ביתיות מופרטות ללא פיקוח וזכויות

יולי 2014 - זכורה האימרה ממערכון הגשש "תגיד, דייג אוהב דגים? אז למה הוא הורג אותם?" וזהו המשל, הנמשל הוא יחסם של רשויות הרווחה לילדים חוסים וקשישים. העובדות הסוציאליות "אוהבות" את הילדים משום שמדובר בתעשיה של מיליארדי שקלים המספקת עבודה לעשרות אלפי עובדים סוציאליים, מאבחנים, מטפלים ועוד.

אילו באמת היה איכפת לרשויות הרווחה מהילדים, החוסים והקשישים היו עובדים בשקיפות, על בסיס עובדתי, ראייתי, היו מחוקקים את חוק זכויות הילד המגדיר את זכויות הילד במסגרות משרד הרווחה, היו מחוקקים את חוק ועדות ההחלטה והיו מתקנים לאלתר ליקויים קשים נוספים של פגיעה אנושה בילדים והורים, ועוד..
 אך רשויות הרווחה מעדיפות לתלוש אלפי ילדים, חוסים וקשישים מידי שנה במחשכים, בהליכים שיפוטיים מהירים במעמד צד אחד, ע"פ חוות דעת, ולכלוא אותם בצווים שיפוטיים במתקני כליאה מופרטים ללא פיקוח או חוק המגדיר את זכויותיהם.

ההליכים השיפוטיים מכורים מראש ובתי המשפט לנוער משמשים חותמת גומי לחוות הדעת המכורות מראש לרשויות הרווחה, שהרי מומחה שלא יפעל ע"פ הנחיות פקידת הסעד לא יועסק בעתיד ולא יתפרנס.
וכך הנזק לילדים ולמשפחה שגורמות רשויות הרווחה הוא כפול ומכופל, הילד כלוא במוסד לא מפוקח ללא זכויות בסיסיות כגון לראות את הוריו, וההורים מתרוששים בערכאות שיפוטיות חסרות סיכוי מראש, והמשפחה כולה נפגעת פיסית נפשית וכלכלית.

היזהרו מעסקני הרווחה, גם אם ידברו אליכם טובות.

יחצנות - תמונת דף הפייסבוק של יוסי סילמן - מדוע הוא "אוהב" את הילדים?
יחצנות - תמונת דף הפייסבוק של יוסי סילמן - מדוע הוא "אוהב" את הילדים? 
ועדת החלטה וחוק הנוער - כלי עבודה אפלים ומסוכנים בידי רשויות הרווחה להוצאת ילדים מהביתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה