המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים העבירה כספים שלא כחוק וננזפה

נובמבר 2013 - המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים נכנעה להטרדות ולאיומים מצד בתה של חסויה, והעבירה לה את כספי אמה שלא כחוק

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב פסק בשבוע שעבר לטובתו של משרד הרווחה לאחר שזה הגיש תביעה כנגד הקרן לטיפול בחסויים וכנגד בתה של חסויה אשר הטילה אימה על הקרן עד אשר קיבלה את כספי אמה שלא כדין.

בשנת 2012, הגיש משרד הרווחה בקשה לביהמ"ש למנות אפוטרופוס לאם לשני ילדים לאחר שזו הוכרזה כחסויה בעקבות מצבה הנפשי ואי יכולתה לדאוג לעצמה. בנוסף, בעקבות מצבם הנפשי של שני ילדיה הבגירים, הוכרזו גם הם כחסויים, ועל כולם נפרשה החסות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים.

הקרן מבקשת להשתחרר מתפקידה בעקבות הטרדה של הבת החסויה

אולם, כשלושה חודשים לאחר מינוי הקרן, ביקשה האחרונה לשחרר אותה מתפקידה. בבקשה שהגישה הקרן לביהמ"ש במרץ השנה, נטען כי היא מבקשת להשתחרר מהמינוי בעקבות אלימות של הבת כלפי אמה. לפיה, בתה של החסויה (וחסויה בעצמה) אובחנה כסכיזופרנית ואף אושפזה בשל כך לא פחות מ- 48 פעמים. לפי תביעתה, הבת נהגה באלימות כלפי אמה.

בתצהיר שהגישה הקרן, נראה כי לחשבונה של האם החסויה נכנסת הכנסה חודשית שעומדת על סך של כ-9,000 שקלים בחודש. עוד נקבע כי בתה של החסויה נהגה להשתמש בהכנסה זו לצרכיה האישיים טרם מינויה של הקרן כאפוטרופסית שלהן.

לטענת הקרן, מרגע שהועברו הכנסות האם לחשבון הקרן, החלה הבת במסע הטרדות כלפי עובדיה, כשהיא מאיימת עליהם ומטרידה אותם ללא הרף. לתמיכה בטענות אלו, הביאה הקרן את עדותה של אחת העובדות שהוטרדו על ידי הבת באותה תקופה. בעדותה, סיפרה העובדת על הטרדה קשה אשר כללה בצדה גם איומים על חייה ועל ילדיה, כאשר הבת לא בוחלת באמצעים ומטרידה אותה טלפונית בביתה, גם לאחר שעות העבודה.

עוד הוסיפה הקרן בבקשתה לביהמ"ש, כי בקשתה להשתחרר מתפקידה אושרה קודם תביעתה על ידי ועדת חריגים.

הגילוי המדהים שהקרן "שכחה" לציין

אולם, מה שלא ציינה הקרן בתביעתה, ומה שנודע רק כדרך אגב לשופט לאחר מעשה, הוא העובדה כי הקרן נכנעה לבסוף להטרדותיה הבלתי נלאות של בת החסויה, ולמעשה העבירה אל חשבונה את הכנסות האם אשר היו אמורות להיות מוגנות ומסוגרות בחשבון הקרן.

הדבר התברר כאמור כדרך אגב, במהלך דיון שנערך באותו עניין, לאחר שמשרד הרווחה הודיע כי אין הוא מעוניין להתערב בהליכים ולאחר שהומלץ על ידי תסקיר סעד, למנות כאפוטרופוס חלופי את "גג לחוסה ולנזקק".

במהלך הדיון, עלתה תמונה עגומה, לפי דברי השופט, לגבי התנהלותה של הקרן בעניין החסויים תחת טיפולה. מדברי עובדת הקרן ומדברי בא כוחה, הבין השופט כי למעשה העבירה הקרן את הכנסותיה של האם לידי הבת מבלי לבקש את רשות בית המשפט, ותוך שהיא עוברת על החוק ומפרה את חובתה הבסיסית להגן על החוסים תחת כנפה.

ביהמ"ש: הפרה בוטה של החוק ומעילה בתפקיד

משגילה השופט את המעשים הביע את הזעזוע העמוק שחש מהתנהלותה הקלוקלת וחסרת האחריות של הקרן. לדבריו, נוצר מצב אבסורדי בו הקרן מעבירה כספים מחסויה אחת לאחרת, תוך ידיעה ברורה כי הבת אינה רשאית לגעת בכספי האם, ויתרה מכך, מתוקף היותה חסויה אינה רשאית לבצע כל מהלך כלכלי על דעת עצמה.

עוד קבע השופט כי הקרן מעלה בתפקיד החשוב שניתן לה, ולא עלה בידיה לבצע את הפעולה הבסיסית עליה היתה אמונה והיא לדאוג לרווחתה של האם תחת חסותה.

יתרה מכך, ציין השופט את העובדה החמורה שלפיה הקרן פעלה בהיחבא והסתירה את העניין מהגורמים המפקחים במשרד הרווחה, וכן מבית המשפט, שאם לא היה עולה על העניין במקרה, ייתכן והעניין לעולם לא היה מתגלה, והעוול שנעשה לחסויה היה נותר כפי שהיה.

ביהמ"ש יתקומם נגד העוולה במקום החסויה

לאחר גילוי העוולה, מינה השופט את "גג לחסוי ולנזקק" לאפוטרופוס על שלושת החסויים - האם ושני ילדיה, יחד עם זאת, הוא ציין בעת המינוי כי לא די בכך על מנת לעשות צדק עם האם שכספיה נגזלו ממנה שלא כדין.

לפיכך, קבע השופט כי על הקרן להגיש דו"ח כספי מפורט לגבי כל ההכנסות שהועברו לידי הבת, ולאחר בדיקה של משרד הרווחה, תעביר הקרן סכומים זהים לחשבון הנאמנות של "גג לחסוי ולנזקק" אשר ישמור היטב על הכספים עבור החסויה.

עוד קבע השופט, כי לנוכח העובדה כי מצבה של החסויה הנפגעת לא מאפשר לה להתקומם על העוול שנעשה לה, יתקומם בית המשפט עבורה ויחייב את הקרן בפיצוי כספי לטובתה בסך 20 אלף שקלים, שיופקדו אף הם בחשבון הנאמנות.

 רשויות הרווחה והמרכז הישראלי לאפוטרופסות מעלו בתפקידם ,הפקירו וגרמו עוול ונזקים קשים לחסויה בטיפולם

להלן החלטת השופט סמארה המתארת השתלשלות האירועים:

א"פ
בית משפט לעניני משפחה במחוז ת"א
32765-12-11,19460-04-13
21/11/2013
בפני:
השופט נצר סמארה
- נגד -
התובע:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
הנתבע:
י.א.,המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים

1 . תיק זה נפתח בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על גופה ורכושה של החסויה. המבקש הינו ב"כ היועמ"ש - משרד הרווחה.

2. בתגובה להחלטת בית המשפט לפיה יש להמציא צו מינוי אפוטרופוס לבנה ולבתה של החסויה אשר אף הם חסויים, צירף ב"כ היועמ"ש צו מינוי אפוטרופוס, הן לבן והן לבת.

3. מהחומר עולה כי לגבי בת החסויה, ניתן צו אפוטרופסות מיום 03.03.10, מלפני בית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ בתיק א"פ 8270-09.

4. בתגובתו של ב"כ היועמ"ש מיום 20.12.12, התבקש בית משפט זה למנות את המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים כאפוטרופא קבועה על גופה ועל רכושה של החסויה.

5. ביום 25.12.12, נעתר בית משפט זה לבקשת ב"כ היועמ"ש ונתן מלפניו צו מינוי אפוטרופסות קבוע לקרן לטיפול בחסויים, על גופה ורכושה של החסויה.

6. ביום 19.03.13, הוגשה ע"י הקרן לטיפול בחסויים בקשה דחופה לשחרור אפוטרופוס מתפקידו.
מנימוקי הבקשה עולה כי הקרן אף תפקדה כאפוטרופוס על בנה ובתה של החסויה דכאן, שאף הם חסויים, וכי הקרן השתחררה מתפקידה כאפוטרופוס לבת בשל התנגדותה לכך.
בבקשה זו מיום 19.03.13, בתה של החסויה תוארה כאלימה ונטען על ידי הקרן כי הבת הפעילה אלימות כלפי החסויה, הקרן טענה בין היתר בסעיף 7 לבקשתה כך:
"7.       כעולה מהתסקיר הבת הפעילה אלימות כלפי החסויה, כמו כן מוזכר בתסקיר אבחון של דר' שור, הפסיכיאטר המטפל בא.ס. בבית החולים אברבנאל, לפיו ס': "מאובחנת כסובלת מסכיזופרניה בלתי מאורגנת...מוכרת למערכת הפסיכיאטרית מ- 48 אישפוזים קודמים ברובם היתה במצב פסיכוטי עם מסוכנות לסובבים אותה שהתבטאה באלימות פיזית ומילולית".
 
7.         בבקשה מיום 19.3.03, שהינה מושא החלטתי זו, הוזכר בסעיף 8 במפורש, כי הכנסותיה של האם עומדות על 9,257 ש"ח וכי טרם מינוי הקרן כאפוטרופא, הבת ס' השתמשה בכספי האם לשימושה הפרטי.
8.         לאחר שבית משפט זה מינה את הקרן לטיפול בחסויים כאפוטרופא, הקרן פעלה להעביר את כספי החסויה לחשבונה של הקרן וביטלה יפוי הכח לפיו פעלה בתה של החסויה, דבר שלדברי נציגת הקרן גרר תגובה קשה מצידה של בת החסויה.
9.         לדברי עובדת הקרן, בת החסויה הטרידה אותה טלפונית בטלפון של ביתה הפרטי של העובדת, תוך שמאיימת היא על העובדת כי לא תרפה ממנה עד שתקבל מימון כספי מכספי האם החסויה. האיומים כללו אף את ילדיה של אותה עובדת הקרן.
10.       בבקשה לשחרור הקרן מתפקידה, נכתב כי הבקשה להשתחרר מתפקידה כאפוטרופא אושרה על ידי ועדת חריגים בהשתתפות שניים מנאמני הקרן.
11.       אקדים ואומר  זה עתה, כי בבקשתה של הקרן להשתחרר, לא היה כל זכר לעובדה כי הקרן נכנעה לתכתיביה של בת החסויה, והעבירה אליה את הכספים שבשליטת הקרן ובנאמנותה, על דעת עצמה, ומבלי לקבל על כך אישור מבית המשפט. כפי שהתברר באופן אקראי במהלך הדיון שהתקיים לפניי כפי שיפורט בהמשך.
12.       ביום 25.04.13, נתקבלה תגובת ב"כ היועמ"ש לפיה אין בדעתו להתערב בהליכים - הנגועים בבקשה !! .
13.       ביום 30.07.13, הוגש  תסקיר סעד אשר המליץ לבית המשפט לשחרר את הקרן לטיפול בחסויים מתפקידה ולמנות כאפוטרופוס חילופי את "גג לחוסה ולנזקק" כאפוטרופוס על גופה ורכושה של החסויה בהסכמת האפוטרופוס החלופי המוצע.
14.       בעקבות הגשת התסקיר נתבקש ב"כ היועמ"ש ליתן עמדתו המשלימה, ומשזו לא ניתנה נקבע מועד לדיון בבקשה ליום 29.09.13, (ראו החלטתי מיום 17.09.13).
15.       ביום 29.09.13, התקיים לפניי דיון במעמד ב"כ הקרן לטיפול בחסויים, עובדת הקרן (מרכזת טיפול בקרן לטיפול בחסויים), ונציגת ב"כ היועמ"ש - משרד הרווחה.
16.       במהלך הדיון, מדברי ב"כ הקרן לטיפול בחסויים ועובדת הקרן, התגלתה תמונה עגומה ומעוותת של התנהלות הקרן לטיפול בחסויים, לפיה הקרן נכנעה לתכתיביה של בת החסויה, והעבירה לידיה את כספי החסויה אשר אמורים להישמר בנאמנות הקרן, תוך שהקרן לטיפול בחסויים מפקירה את החסויה ומפרה הכללים הבסיסיים של חובתה להיות נאמנה על כספי החסויה ולשמור על האינטרסים של החסויה. 
            לא ייתכן, כי הקרן אשר פועלת מכוח מינוי של בית המשפט, תפקיר ענייניה של החסויה ומתמסרת לבת החסויה, כאשר ידוע לקרן כי מדובר בבת שהיא בעצמה חסויה, ומתוך ידיעה כי הכספים מבוזבזים על בת החסויה, כמו גם ליתן לבת לשלוט על נכסי החסויה שליטה מוחלטת, תוך שהקרן יושבת לה בחיבוק ידיים, ואף מעבירה כספים שלא כדין לבת החסויה , תוך שהקרן עושה דין לעצמה , מועלת בתפקידה שלשמו מונתה שבמהותו היה על הקרן לדאוג לרווחתה הבסיסית של החסויה . הכל תוך שתיקה של הגורמים האמורים לפקח על כך במשרד הרווחה .

17.       בדיון מיום 29.09.13, מיניתי את "גג לחסוי ולנזקק" תחת הקרן לטיפול בחסויים, אלא שמינוי זה אינו מרפא את העוול וההפקרה שנעשתה על ידי הקרן לטיפול בחסויים, שכתוצאה ממנה איבדה החסויה את כספה אשר הועבר לבתה לצרכי הבת בלבד.
18.       איך זה ייתכן, כי וועדת חריגים שיושבים בה נאמני הקרן לטיפול בחסויים , יתנו החלטה להעביר כספים לידי הבת, ביודעם את מצבה לפרטיו, תוך שהקרן מתעלמת באופן מופגן ובלתי ראוי, בלשון המעטה, מהעובדה שהמינוי ניתן על ידי בית המשפט, והם מהווים שליחים נאמנים לביצוע משימתם, ותו לא.
19.       בנסיבות העניין, אני מורה לקרן לטיפול בחסויים להגיש לבית המשפט דו"ח כספי מפורט לכל סכומי הכסף שהועברו לידי בת החסויה, ולהגיש עותק לב"כ היועמ"ש -  אפוטרופוס כללי, ומשרד הרווחה, וזאת בתוך 30 יום מהיום.
20.       ב"כ היועמ"ש נדרש לבדוק את הדו"ח לפרטיו ולאמתו בתוך 30 יום לאחר קבלת הדו"ח , על ב"כ היועמ"ש להגיש לבית המשפט תגובה מפורטת בגין אישור הדו"ח תוך כימות הסכומים שהועברו שלא כדין לידי בת החסויה.
21.       עם אישור הדו"ח הכספי, אני מורה לקרן לטיפול בחסויים, לפעול באופן מ י י ד י  להשבת כל הכספים שנמסרו על ידי הקרן לידי בת החסויה, לחשבון הנאמנות של האפוטרופוס המחליף, זאת תוך 15 יום מיום אישור הדו"ח הכספי המפרט גובה סכומים אלה.
22.       הקרן לטיפול בחסויים תמציא עותק מהדו"ח הכספי המאושר והמפורט, לבית משפט זה, בצירוף אישור על העברת הכספים כאמור בסעיף 21 לעיל, ללא דיחוי.
23.       בנסיבות העניין, ולנוכח העובדה כי מדובר בחסויה נטולת יכולת להתרעם ולהתקומם נגד התנהלות הקרן לטיפול בחסויים בענייניה הכספיים ונגד כישלונה הנחרץ במילוי תפקידה של הקרן כאחראית בלעדית על כספה ורווחתה של החסויה  , ובהיות בית משפט זה מחויב במהותו ומכוח הדין לשמור בעצמו על חסרי הישע  ולשמש להם מגן מפני הזנחת טובתם  ורווחתם , אני מוצא לחייב את הקרן לטיפול בחסויים בתשלום הוצאות ופיצוי כספי לטובת החסויה , שיתווסף לסכום ההחזר .
לפיכך , על הקרן לטיפול בחסויים לשלם לחסויה סך של 20,000 ש"ח , אשר ישולמו לידי האפוטרופוס המחליף ויופקדו  בחשבון הנאמנות בתוך 30 יום מהיום .
24.       ב"כ היועמ"ש אף ידווח לבית המשפט בגין ביצוע הנ"ל.
25.       נקבע לתזכורת פנימית לעניין ביצוע האמור בהחלטתי זו ליום 20.01.2014.
ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ד, 21 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה