מכון ד"ר אילן טל למסוגלות הורית - התנהלות מופקרת בבדיקת מסוגלות הורית לצורכי משמורת

אילן טל - מכון טל: התנהלות מופקרת בבדיקת מסוגלות הורית לצורכי משמורת
אילן טל - התנהלות מופקרת ומכפישה בבדיקת מסוגלות הורית
חכמינו ע"ה היו אומרים "...כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסל" (תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף ע עמוד ב) והכוונה מי שפוסל את חברו ומבקר אותו , עושה זאת מתוך פגם שלו, אותו הוא משליך על חברו.
 והמקרה לפנינו מכון טל למסוגלות הורית פוסל אמא עד כדי הסדרי ראיה עם בנה ללא שום בסיס אובייקטיבי וראייתי אלא ע"פ אוסף הבלים ואבחונים.

תמ"ש 59865-55-21 - שופטת שפרה גליק - 26 באוקטובר 2014 - מדובר בבדיקת מסוגלות הורית להורים גרושים המבקשים משמורת על בנם. מכון טל בהנהלת ד"ר אילן טל מונה מטעם בית המשפט לבדיקת מסוגלות הורית וביקש 30,000 שכר טירחה עבור בדיקת מסוגלות הורית לשני ההורים. האם הציעה את מכון "כרם" מגבעתיים שביקש שכ"ט של 10,000 שקלים אך בקשתה נדחתה ע"י בית המשפט.

מכון טל בהנהלת ד"ר אילן טל התנהג באלימות וברוטליות נגד האמא - במהלך הבדיקה שלח מכון טל  שליח לבית האם אשר לדבריה ביום  27.04.2014 - ראה סעיף 16 בפסק הדין:
"שמעה צלצול פעמון דלת ביתה וכן נקישות, היא ביקשה מהנוקשים להזדהות, היא סירבה לפתוח, ומאוחר יותר הסתבר לה שהמדובר בנציג של מכון טל ש..."במשך 45 דקות לא הפסיק נציג מכון טל לדפוק באגרופיו ולבעוט על דלת ביתה" כאשר, כך היא מוסיפה "כל משך הדפיקות והבעיטות הקטין לא פסק מלמרר בבכיו ולהזכיר, עסקינן בקטין המאובחן על רצף האוטיזם PDD ."... האם ציינה, כי בשל ההתנהלות הברוטאלית של נציגי המכון, הגישה נגדם תלונה במשטרה בעילה של השגת גבול, תקיפה ואיומים".
מכון טל בהנהלת ד"ר אילן טל התנהג באלימות וברוטליות נגד האמא
מכון טל בהנהלת ד"ר אילן טל התנהג באלימות וברוטליות נגד האמא
מכון טל הטריד את האמא בטלפון עשרות פעמים -  בסעיף 16 בפסק הדין מצטטת השופטת תגובת מכון טל: "... לאחר שהגב' נ.י. ניתקה עשרות שיחות טלפון של נציגי המכון. 2 לציין כי בעקבות הודעתנו לבית המשפט, כי נציג המכון היה בביתה והשאיר לה הודעה 3 תחת הדלת, החליט בית המשפט להמשיך בבדיקה למרות חוסר ההיענות". מדובר בהתנהלות טורדנית, הרי ברור שיש לאמא אתגרים כבדים כבעלת דין בענייני משפחה, מדוע אם כן מטריד המכון אותה בעשרות שיחות טלפון?

צביעות ורמיה - מכון טל הרעיל נגד האמא מבלי שנעשתה בדיקה כלשהי - מכון טל בראשות ד"ר אילן טל ממשיך ומרעיל בסעיף 18: "... מכיוון שאני רואה את עצמי כשלוחה של בית המשפט, אני פונה אל כבוד בית המשפט באופן יוצא דופן בבקשה כי יגן על המרכז בהנהלתי על עובדיו ועל שמו הטוב". ועוד הוסיף: "... בנוסף לכל אלה, נראה לי, כי הגב' נ.י. זקוקה להערכה נפשית מקיפה, דחופה ומידית. לאור ההתנהלות שאנו חווינו, שנעשתה בפני מבוגרים וגרמה למצוקה, עולה חשש כבד, כי בנה עלול להימצא במצוקה קשה אף יותר..." - מכון טל כותב דברים קשים נגד האמא מבלי שבדק אותה, להוסיף חטא על פשע מוסיף המכון כי בנה של האמא עלול להיות במצוקה. מכון טל נוקט בצביעות ורמיה משום שאם האמא היתה מתנהגת בקור רוח נוכח ההתנהלות התוקפנית של המכון כלפיה היה ד"ר אילן טל עלול להרעיל נגד האמא ולטעון לאפטיות ואז גם היה עלול לטעון כי הבן מצוי במצוקה.

האמא ומביעה חוסר אמון במכון טל - סעיף 19 בפסק הדין: "היא (האמא) ביקשה לפסול את חוות דעתו של המומחה שניתנה ללא בדיקתה ועוד 6 ביקשה "לחייב את מכון טל בהוצאות על הוצאת דיבה כנגד המבקשת ושליח באת כוח 7 המבקשת, ומתן חוות דעת נגועה ושקרית לגבי המבקשת". התנהלות אלימה ומרעילה של מכון טל יצר חוסר אמון וגרמה לתלונה במשטרה נגד המכון בגין אלימות כפי שצוין לעיל ופיצוי על לשון הרע.

ד"ר יעל סגל טרייביטש: התנהלות מופקרת - חוות דעת מכפישה נגד אמא מבלי שבדקה אותה
התנהלות מופקרת של המאבחנות הפסיכיאטרית  דר' יעל סגל (טרייביטש) ופרופ' ריקי פינצי דותן ממכון טל - כתבו חוות דעת על האם מבלי שבדקו אותה וללא בסיס ראייתי או עובדתי - כותבת השופטת שפרה גליק בסעיף 21.6 : "אני מורה למכון ד"ר טל להעביר לביהמ"ש את חוות הדעת אף ללא 5 בדיקת המבקשת". ובסעיף 32 כותבים המאבחנות ממכון טל הפסיכיאטרית  דר' יעל סגל (טרייביטש) ופרופ' ריקי פינצי דותן חוות דעת מכפישות נגד האמא: "... לאור השתלשלות העניינים, כפי שתוארה לעיל, התנהלותה של 24 האם המחשידה לבעייתיות נפשית ואישיותית משמעותית, עם 25 פוטנציאל פגיעה בבנה" - מדובר בהתנהגות בזויה ומופקרת של המאבחנות של מכון טל, לא רק שלא בדקו את האמא והן נותנות חוות דעת מכפישה, אלא להוסיף חטא על פשע הן מכוונות לניתוק הקשר בין האמא לבנה.עובדת סוציאלית ריקי פינצי דותן - הרעילה מפיה נגד אמא מבלי שבדקה אותה


סוף דבר

התנהלותו של מכון טל בהנהלת ד"ר אילן טל הסבה לאמא ובנה נזקים כלכליים, פיסיים ונפשיים וגררה תלונה חמורה נגד המכון בגין תקיפה איומים והשגת גבול. להוסיף חטא על פשע המאבחנות הפסיכיאטרית דר' יעל סגל (טרייביטש) ופרופ' ריקי פינצי דותן ממכון טל הכפישו את האמא בחוות דעת מרעילה מטעמן מבלי שבדקו אותה כלל. התנהלותו של מכון טל מופקרת, מבזה את מוסד בדיקת מסוגלות ההורית, ומדיפה ריח תאבת בצע ועשיית כסף קל מסבלם של מוחלשים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה