פרופ. רמי בנבנישתי מציג אידיאולוגיית העובדים הסוציאליים בהוצאת ילדים מהביתערב חדש, 28/12/14
עו"ס רמי בנבנישתי מציג אידיאולוגיית העובדים הסוציאליים בהוצאת ילדים מהבית.
האידיאולוגיה הטיפולית של העו"ס היא הוצאת ילדים מהבית כשמדובר בהליך שיפוטי בדלתיים סגורות ללא ראיות ולא תפיסה אידיאולוגית.
עובדים סוציאליים לוקחים מאימהות במרמה את הילדים שלהם מהבית כשהן ממדרות את ההורים מהליך הוצאת ילדיהם מהבית בכפייה.
העובדים הסוציאליים משקרים ומבזים את בית המשפט והמשפחות בנחמדות וערמומיות. הן תולשות ילדים מביתם ומשפחתם על סמך דיווחים (שמועות ועלילות).
העובדות הסוציאליות תולשות ילדים מביתם על פי קבוצות מוגדרות מראש (ג'נוסייד).
הילדים משלמים מחיר כבד מחוץ לבית. העובדות הסוציאליות תולשות ילדים מבתיהם בוועדות פנימיות של הרווחה, ללא סדרי דין שאינן מוגדרות בחוק. כל חברי הוועדה מדברים בשפה אחת ודברים אחדים לסחור בילד במוסדות הרווחה.
תפיסה פרימיטיבית טוטליטרית - "טובת הילד" הוא העובדות הסוציאליות ויש להעניק להן סמכויות סטטוטוריות.
רמי בנבנישתי טייח חקיקת אמנת זכויות הילדים לזכויות הורים וילדים שנתלשו מביתם.
היזהרו מרשויות הרווחה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה