השופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי

 שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי
18.06.2014 - שמואל מלמד, שופט בית משפט השלום תל אביב הוציא צו חיפוש במחשב ללא מספר תיק בית משפט, ללא ציון מהות החשד והעילה להוצאת הצו, ללא לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים. נגד שמואל מלמד הוגשה תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים.

להלן הצו:

שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי
שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי

השופט שמואל מלמד – תלונה על הוצאת צו חיפוש מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו

שופט שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי
שופט שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי
ינואר 2015 - הקשר הלקוי בין משטרת ישראל מרחב דן ושופטים מבית משפט השלום תל אביב. מוציאים צווי חיפוש לקויים בבתי אזרחים, במחשביהם מבלי לציין מספר תיק, מהות החשד והעילה, מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצווים חסרים פרטים נוספים.

דוגמה לכך ראינו בצו החיפוש הלקוי של השופטת דנה אמיר לחיפוש בבית עיתונאית. התלונה שהוגשה בעניין נגד השופטת דנה אמיר נמצאה מוצדקת.

שופט השלום תל אביב שמואל מלמד לא נשאר חייב וגם הוא הוציא צו חיפוש לקוי במחשב שהיה בשימוש העיתונאית ושותפה לדירה מ'.

התנהגות השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד משדרים הוזלת חיי אדם ומהווים קרקע פוריה לשחיתות, שיקולים זרים תוך ניצול כוח השררה למטרות אפלות.
השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד ביזו את המוסד הציבורי שבו הם עובדים ופגעו באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.

להלן נוסח התלונה ונגד השופט שמואל מלמד והצו חיפוש:

התלונה נגד השופט שמואל מלמד:

ינואר            2015


לכבוד:
נציבות תלונות הציבור על שופטים
מכובדי,
הנדון: שופט שמואל מלמד - הוצאת צו חיפוש במחשבי מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו
1.      שמי מ...
2.  בימים אלו נודע לי כי בתאריך 18.06.2014 הוציא השופט שמואל מלמד צו חיפוש (ראה נספח) במחשבי הכולל חדירה למחשב והפקת פלטים לצורכי חקירה. השופט קבע כי החיפוש יערך ללא עדים.
3.  בצו החיפוש לא צוינו מספר תיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים.
4. התנהגות השופט שמואל מלמד מהווה קרקע פוריה להפקרות, זילות באזרח, וניצול כוח השררה למטרות אפלות. בהתנהגותו יוצר השופט מלמד תחושה כי הצו ניתן כלאחר יד. השופט שמואל מלמד פוגע בהתנהגותו באמון הציבור בבתי המשפט ומשטרת ישראל.
5.   השופט שמואל מלמד פגע בכבודי, חירותי, פרטיותי ושמי הטוב.
6.      אבקש לבדוק בדקדקנות מדוע התנהג כך השופט שמואל מלמד.
7. נא טיפולכם ועדכונכם.
מצורפים: צו החיפוש
מ...

שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי בחסות משטרת ישראל מרחב דן

 

 צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד

צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד
צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד

פרופ. רמי בנבנישתי מציג אידיאולוגיית העובדים הסוציאליים בהוצאת ילדים מהביתערב חדש, 28/12/14
עו"ס רמי בנבנישתי מציג אידיאולוגיית העובדים הסוציאליים בהוצאת ילדים מהבית.
האידיאולוגיה הטיפולית של העו"ס היא הוצאת ילדים מהבית כשמדובר בהליך שיפוטי בדלתיים סגורות ללא ראיות ולא תפיסה אידיאולוגית.
עובדים סוציאליים לוקחים מאימהות במרמה את הילדים שלהם מהבית כשהן ממדרות את ההורים מהליך הוצאת ילדיהם מהבית בכפייה.
העובדים הסוציאליים משקרים ומבזים את בית המשפט והמשפחות בנחמדות וערמומיות. הן תולשות ילדים מביתם ומשפחתם על סמך דיווחים (שמועות ועלילות).
העובדות הסוציאליות תולשות ילדים מביתם על פי קבוצות מוגדרות מראש (ג'נוסייד).
הילדים משלמים מחיר כבד מחוץ לבית. העובדות הסוציאליות תולשות ילדים מבתיהם בוועדות פנימיות של הרווחה, ללא סדרי דין שאינן מוגדרות בחוק. כל חברי הוועדה מדברים בשפה אחת ודברים אחדים לסחור בילד במוסדות הרווחה.
תפיסה פרימיטיבית טוטליטרית - "טובת הילד" הוא העובדות הסוציאליות ויש להעניק להן סמכויות סטטוטוריות.
רמי בנבנישתי טייח חקיקת אמנת זכויות הילדים לזכויות הורים וילדים שנתלשו מביתם.
היזהרו מרשויות הרווחה!

סיפור על ילד בן ארבע שנתלש ע"י רשויות הרווחה מביתו ומשפחתו ונמסר לאימוץ

סיפור על ילד בן ארבע שנתלש ע"י רשויות הרווחה מביתו ומשפחתו ונמסר לאימוץ.
 
בזכות הצלקת מצאתי את אבא שלי - מיכל גולדברג - ידיעות אחרונות - 21.11.2010

הוא נמסר לאימוץ כשהיה בן ארבע והתקשה להתגבר על הניתוק מהוריו הביולוגים ומאחיו. הוא הסתבך בפלילים וקיווה יום אחד לשוב ולהתאחד איתם. לפני כחצי שנה הם נפגשו בדרך נס, אבל אז איים הכלא להפריד ביניהם. השופטת החליטה לתת לו עוד צ'אנס.

לקריאת המאמר המלא הקלקו כאן


בזכות הצלקת מצאתי את אבא שלי - מיכל גולדברג - ידיעות אחרונות - 21.11.2010
בזכות הצלקת מצאתי את אבא שלי - מיכל גולדברג - ידיעות אחרונות - 21.11.2010

עו"ד דברה הירש לב רן יועמ"ש משרד הרווחה – התנהגות מזוהמת לכפות אשפוז פסיכיאטרי על קטין שלא לצורך

דצמבר 2014 - עורכי הדין לחוק הנוער מוזהרים מפני התרגילים המטונפים של יועמ"ש משרד הרווחה עו"ד דברה הירש לב רן.

מסתבר שלאחר שעו"ד זו מתייצבת בערעורים בבית המשפט המחוזי, ולאחר שהדין מסתיים הנ"ל פונה אל שופט תורן אחר ומנסה לשנות החלטות בתיקים בהם הפסידה.

למערכת נודע כי עו"ד דברה הירש לב רן, התייצבה עם פקידת סעד לחוק הנוער שרית אשורי, בערעור שבו השניים התעקשו לנעול קטין במוסד פסיכיאטרי שלא לצורך כדי להרחיק אותו מאימו. לאחר שהדיון אצל כבוד השופט משה דרורי נסתיים בכישלון צורב ליועמ"ש הרווחה, ולפקידת הסעד, והשופט דרורי הורה על שחרור מיידי של הקטין מהמוסד הידוע לשמצה איתנים, ולאחר שעוה"ד של האמא והנער עזבו את בית המשפט, סחבו השניים את האמא, אזרחית צרפתית שאינה מבינה עברית משפטית, ואת הנער לשופט תורן לדיון חירום כדי לשנות את תנאי השחרור.

עוה"ד דברה הירש לב רן ניסתה "בדיון המחודש" לפתוח את כל הנושאים שנדונו בערעור אצל השופט דרורי, ולנסות לשנות את רוע הגזרה.

הנער המתין בבית המשפט כדי שהמאבטח שהביא אותו מאיתנים יסע לבית החולים להביא לו את הציוד והבגדים. בעודו ממתין עם אימו, באו העו"ס והעו"ד וקראו לאמא ולנער להיכנס לדיון מחודש, הפעם בלי נוכחות השופטים, ואחרי שהשופט דרורי עזב את בית המשפט.

כמובן שתלונה חמורה תוגש בלשכת האתיקה נגד עו"ד נוכלת זו, דברה הירש לב רן, אולם עורכי הדין שבמקצוע מתבקשים להיזהר מעתה ואילך, פן יצאו מבתי המשפט וחושבים שבכיסם ניצחון, ותוך 10 דקות נכנסת יועמ"ש הרווחה לשופט תורן, ומנסה להפוך אותו לערכאת ערעור על הערעור שהתקיים והסתיים לרעת הרווחה.

תעלול כזה עוד לא נשמע בחוצות ישראל.

עו"ד שממתינה עד שעורכי הדין של הצד שכנגד יעזבו את בית המשפט, ושהשופט שפסק לרעתה יעזוב, ואז היא רצה אצה לה לשופט תורן לשנות את רוע הגזירה? מדובר בעבירה אתית חמורה, עבירה שעל דברה הירש לב רן לתת עליה את הדין.

הלשכה חייבת לשלול את הרישיון לעריכת דין לעורכת דין מופקרת ונוכלת זו אשר פוגעת בזכויות ההורים, והקדישה חייה למלחמה בהורים, והסתת ילדים נגד הוריהם.

בסופו של דבר לב רן ואשורי לא קיבלו מבוקשתן, והן ביקשו מהנער שיקח כסף לאוטובוס מהאמא לנסוע לאיתנים להביא את חפציו, לבד בחשיכה, ולשוב לאותה אמא שרק בשעות הבוקר שתיהן לכלכלו עליה, וטינפו את אישיותה בפני השופט דרורי.

להלן ציטוט מהדברים כשהם באו לידי ביטוי בדיון שהתקיים היום בבוקר בפני השופט משה דרורי ביהמ"ש מחוזי ירושלים:

שרית אשורי, פקידת הסעד העידה:

"אני סבורה שאין להחזיר את הילד לאמא שלו אפילו ליום אחד אלא להשאיר אותו באיתנים. גורמי הטיפול בבית החולים לא יכלו לאבחן אותו כי הוא לא שיתפ פעולה, בין היתר בגלל ההסטה של האמא. אנו יודעים שהיא מסיטה אותו והיא העיזה להעלות לאתר אינטרנט מכתב שהוא כתב לבית משפט העליון, עם השם שלו ושמות של אחרים שיושבים באולם הזה".

הדגשה של בעלת האתר: האמא לא העלתה מאומה! המכתב הגיע לבעלת האתר דרך ביהמ"ש העליון. אין שום מניעה בחוק לפרסם את שמה של פקידת הסעד שגרמה לאשפוזו הכפוי שלא כדין של הקטין, והפרה את זכויותיו בצורה מזעזעת לצורך סחר בילדים.

פקידת הסעד שרית אשורי ביצעה מחטף, שלא צלח, ולמרות שידעה שהוגש ערעור, היא פנתה שוב לשופט שמעון לייבו חותמת הגומי שלה בביהמ"ש השלום, כדי למנוע את הערעור במחוזי.

פקידת הסעד שרית אשורי שיבשה מהלכי משפט וניסתה להטות את הדין במרמה והונאה כשטובת הקטין כלל אינה עומדת לנגד עיניה. יותר מתמוהה התנהגותה הבריונית והאלימה כלפי הקטין.

השופט דרורי פסק:

"בדיון היום הוברר, כי לאחר הגשת הערעור ולאחר שהוגשו עיקרי הטיעון, הייתה פנייה נוספת של פקידת הסעד לבית המשפט לנוער בירושלים, וכב' השופט שמעון ליבו החליט כי יקבע דיון במעמד הצדדים ליום 25.12.14.
בדיון היום (23/12/14) שמעתי ברוב קשב את דברי הקטין עצמו. במהלך הדיון היום, שמעתי גם את דברי האם (המערערת 1) שביקשה כי הקטין ישוב אליה.
ברצוני להדגיש כי הערעור עצמו מעלה שאלות עקרוניות, כולל בדיקה פרטנית מדוע נעשו פעולות כאלו ואחרות ללא הצדקה כלפי הקטין.
מכל מקום, ברצוני להבהיר, ולכן יש חשיבות לצורך המשך חייו של הנער, כי אין להטיל על הנער סטיגמה כלשהי של מי שסובל מבעיות פסיכיאטריות כלשהן.
אני תקווה, כי על אף סגת חייו הלא פשוטה של הקטין, שחלקה בא לידי ביטוי גם במכתבים שכתב, נמצאים אנו עתה בתחילת דרך חדשה.
במהלך הדיון היום, הזכיר עו"ד xxx המייצג את האמא, כי לא ניתנה לו הזדמנות לטעון בבית המשפט לנוער. מאחר ועכשיו יש ייצוג, זכאי עו"ד xx, לאחר הצגת ייפוי כוח בכתב מהאם, להופיע בבית משפט לנוער ולטעון את כל טענותיו בשמה של האם. בעניין זה, אני מורה למזכירות בית משפט זה, ובית משפט לנוער, לאפשר לעו"ד xx לצלם את כל החומר מהתיק.
סוף דבר:
א. האשפוז הפסיכיאטרי – ייפסק מיידית.
ב. מכאן ייצא הנער ל"xxx", שם יהיה ביומיים הקרובים. לגבי המשך מקום מגוריו של הקטין, יחליט בית משפט לנוער ביום 25.12.14 או בכל ישיבה נדחית אחרת.
במהלך הקראת פסק דין זה שמעתי שתקופת הנזקקות מסתיימת ביום 20.2.15, דהיינו מספר ימים אחרי הגיעו לגיל 17. חזקה על בית משפט לנוער שישקול בכובד ראש, ולאחר שמיעת הקטין, האם יש מקום להשארתו בסטטוס זה של קטין נזקק לאחר גיל זה, או שמא רשויות הרווחה לא יבקשו כלל הארכת נזקקות.
כל צד יישא בהוצאותיו".

ד"ר מיכל איציק מסבירה מדוע העובדים הסוציאליים אלימים

תוצאות סקר אלימות עובדים סוציאליים - נובמבר 2014 - מתוך התוכנית "עושים סדר חדש" בערוץ 23 אשר שודרה בתאריך 11/11/2014

ד"ר מיכל איציק, ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל בשומרון - ביצעה סקר אינטרנטי לברר מדוע העובדים סוציאליים תולשים ילדים מביתם ומשפחתם בדלתיים סגורות ומפקירים אותם במסגרות מופרטות להזנחה והתעללות.

תאוות בצע וכוח השררה הוא המרכיבים המרכזיים המניעים את אלימות העובדים הסוציאליים המקבלים גיבוי מלא מהממסד, עמותות מופרטות ומטפלים ומאבחנים למיניהם.

מיכל איציק מציעה מינוח חדש בתחום אלימות העובדים הסוציאליים והוא: "תשישות חמלה", כלומר העובדים הסוציאליים מותשים עקב כאבם של המוחלשים הנקרים בדרכם ולכן הם הופכים להיות אלימים.קישורים:

ד"ר יוסי זיידר, מומחה לעבודה סוציאלית, הורשע במעשים מגונים בארבעה גברים - מרץ 2005 - הכתבה: מנחה "קשר משפחתי" לשנתיים לכלא , ynet , מרץ 2005 , והכתבה מנחה "קשר משפחתי" הורשע במעשים מגונים , ynet , ינואר 2005...

הפקרות בלשכת הרווחה בבת ים - עובד סוציאלי אברהם יששכר אנס עובדת שלו - לקוח מתוך אתר YNET : שמונה שנות מאסר לעובד סוציאלי שאנס עובדת שלו בלשכת הרווחה בבת ים - מרץ 2008 , (מנהלת הלשכה רחל וידל)...

לשכת הרווחה עיריית תל אביב - פקידת הסעד עינת צור הורשעה בתאונת "פגע וברח"- שנת 2003 - עובדת ציבור, פקידת סעד, ועובדת סוציאלית, אשר האדם הסביר חושב, שייעודה הוא לעזור לאנשים, להעניק להם סעד, רגישות לבני אדם, חמלה, הקשבה ורצון לעזור, פוגעת בשני אנשים ונוטשת בלא להגיש עזרה. - גזר הדין של פקידת הסעד תד 010738/03 - מה- 04/11/2003 -עינת צור, עובדת סוציאלית, פקידת סעד – פוגעת ובורחת...

גדי הררי - התעללות החוסים

מנהל מעון חוסים הורשע בהתעללות בקטינים, עדי שמחוביץ, וואלה
חתן פרס ישראל הורשע בהתעללות בילדים חוסים, גלעד שלמור, חדשות 2
גד הררי הורשע בהתעללות בקטינים ובחסרי ישע במוסד לחוסים שניהל, עפרה אידלמן, הארץ.

יוסף דיאמנט - פדופיל סוציאלי - לשכת הרווחה חוף הכרמל: שנתיים מאסר לעו’’ס לחוק הנוער, פדופיל, יוסי דיאמנט על מעשים מגונים בבן 14 בפרהסיה לאור יום - עובד סוציאלי לחוק הנוער, פדופיל, יוסף דיאמנט תקף מינית באין מפריע, לאור יום, בפרהסיה נער בטיפולו בחסות בית משפט לנוער ורשויות הרווחה. יוסף דיאמנט קיבל במשך 30 שנה גיבוי מלא וסמכויות סטטוטוריות מבתי משפט לנוער ורשויות הרווחה...הכתבה פקיד סעד מחוף הכרמל הורשע בביצוע מעשים מגונים בקטין , תמי מאור , local חדרה , אפריל 2012 - במסגרת עבודתו טיפל הנאשם בקטין בן 14. על פי כתב האישום, בשלוש הזדמנויות הוא לקח את הקטין לחוף הים, שם ביצע בגופו מעשים מגונים וחשף את איבר מינו בפניו...

עובדת סוציאלית ורדה סימון מלשכת הרווחה ברמלה הורשעה במרמה והפרת אמונים - סעיף 284 חוק העונשין - מדובר בגזר דין בתיק פ-003353/02 בית משפט השלום רמלה מה- 11/05/2003. הנאשמת ורדה סימון עובדת סוציאלית במחלקת הרווחה של עירית רמלה. במהלך ביצוע תפקידה נקראה לסייע למשפחה שאחת מבנותיה מפגרת וכך נוצר הקשר. הנאשמת התחברה עם אחותה של אותה חוסה ולאחר שנקלעה לחובות, היטשטשו בעיניה גבולות תפקידה כעובדת סוציאלית והקשרים שנוצרו...

ענת קם - בתה של העובדת הסוציאלית במשרד הרווחה עדה גרשט תישלח לכלא לארבע וחצי שנים - הכתבה ענת קם נשלחה ל-4.5 שנות מאסר בפועל , נעמה כהן פרידמן, ynet , כלכליסט , אוקטובר 2011 - העיתונאית שהוגדרה כ"חיילת מרגלת" והורשעה במסירת מידע סודי ובהחזקת ידיעה סודית הולכת לכלא. השופטים גזרו עליה 54 חודשי מאסר בפועל, אחרי שנתיים במעצר בית. "קם ניצלה באופן מחפיר את האמון בה", כתבו השופטים בהחלטה...

ירדנה נילמן - עובדת סוציאלית - עו"ד - עשקה קשישים בחסותה - גזר הדין 7.5 שנות מאסר בפועל - ינואר 2011 - עו"ד עובדת סוציאלית ירדנה נילמן גנבה 7.2 מיליון שקל מ-20 חסויים להם שימשה כאפוטרופוס, נדונה ב- 06.01.2011 ל-7.5 שנות מאסר בפועל. נילמן הורשעה בעבירות רבות של גניבה בידי מורשה, זיוף בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף...

גזר דין רועי חורב ברצח אסף שטיירמן -  אימו של הרוצח רועי חורב היא נורמה חורב עובדת סוציאלית

 פרופיל של רוצח

עדות מזעזעת נער בטיפול כפוי באיתנים - הליכי השתקה, תפירת תיקים וטיוח ע"י רשויות הרווחה

דצמבר 2014 - עדותו המחרידה של י' בן 16.5 ללא רבב בגופו או בנפשו כלוא באשפוז כפוי 3 חודשים בבי"ח פסיכיאטרי איתנים – פק"ס ליאת אשורי: "לא מוצאים לו מסגרת וטרם נערך לו אבחון"

את סיפורו של הקטין י' פרסמנו בתאריך 14/12/14 תחת הכתבה: "השופט שמעון לייבו ביהמ"ש לנוער ירושלים – אשפוז כפוי לקטין שזרק חפץ על מדריכה ושאינו חולה במחלת נפש מהסיבה כי לא נמצאה לו מסגרת עונשית טיפולית". בכתבה פורט בהרחבה, כי השופט שמעון לייבו, נזף בקטין "שאינו מבין את המצב לאשורו" ונזף בפקידת הסעד על "שאין הצעה קונקרטית למסגרת".
ברם, הקטין ממשיך להיות כלוא באשפוז כפוי מזה שלושה חודשים בניגוד לחוק, ללא שעבר אבחון.
נעילתו של י' במוסד סגור, נועדה להשתיק אותו ולמנוע ממנו לספר כיצד הפרקליטים ליזו וולפוס ושגיא אופיר מפרקליטות מחוז ירושלים, איימו עליו לתת עדות שקר נגד אביו בבית המשפט. הקטין שלח הודעה על חזרה מהודאה בעדותו ופירט את האיומים הברוטליים וההפחדות שנקטו נגדו הפרקליטים, אולם בית המשפט לא פעל להוסיף את הבקשה לחזרה בהודאת הקטין.
הקטין נמצא כיום באשפוז כפוי וסכנת חיים מרחפת מעל ראשו. פרקליטות המדינה כמו גם פקידת הסעד מעדיפים שהקטין ימות, מאשר יספר את הפשעים שחוללה המדינה לילד המחונן שבגיל 16 עבר בהצלחה בחינות בגרות באנגלית ומתמטיקה, והוא מתבלט בתחום האומנות כרקדן ונגן על כלי נגינה שונים לרבות פסנתר.
המכתב המלא שמור במערכת. לצורך הגנה על זהותו של הקטין הושמטו פרטים מזהים.

לכבוד

בית משפט עליון

אני, י' בן 16 וחצי ת.ז. xxx, ברצוני להתלונן על כל מה שפגעו בי במשך השלוש וחצי שנים האחרונות: המשטרה, הרווחה, פנימייה ועוד.

הוציאו אותנו מהבית, הפרידו בינינו (י' הופרד מאחיו).

בהילולה של רבי נחמן הודדענקר, נסענו לקבר שלו בטבריה להתפלל ובחזור לקראת היציאה מבית הקברות עלינו על הרכב, ופתאום נשמע רעש חזק מאחור על הרכב, כי המשטרה דפקו עליו.

עצרו את אבא שלי, שמו עליו אזיקים והכניסו אותו לניידת. עיכבו אותנו עד מאוחר.

בלילה ליד הניידת שבה הוא ישב, דאגנו לשלומו וחששנו שלא נראה אותו יותר, ואפילו שהשוטרים אסרו להתקרב אליו, עקפתי אותם ודפקתי על החלון להגיד לו שלום, והוא עושה לי שלום בחזרה. שרנו כל האחים נ-נח בתפילה לשלומו ולשלום כולם. היינו רק הבנים ביחד וגם לא כולם, ואת שאר המשפחה גם הוציאו מהבית.

התברר שהעיכוב היה בגלל שהמשטרה של טבריה חיכו שיגיעו ניידות מירושלים לאסוף אותנו וכשהגיעו נסעו בניידות לירושלים לתחנת המשטרה במגרש הרוסים.

הגענו למגרש הרוסים בסביבות שלוש וחצי לפנות בוקר. את אבא שלי הכניסו למעצר ומאז לא ראיתי אותו יותר.

חקרו אותנו ולאחר מכן הכניסו אותי ואת אח שלי xxx למרכז חירום "מבטח עוז" שברמת שלמה, ושם נפגשתי עם אמא פעם בשבועיים בפיקוח שם.

המדריכים עלו לי "אחיזות" כואבות במשך שעות. כלומר, תופסים לי ידיים במשך שעתיים על הרצפה כשהידיים משולבות כמו X תופסים לי את שני הידיים צמוד עד שאני "נרגע". עשו לי את זה בדרך אלימה וגם המדריך מוטי מלכה, הפיל אותי בבעיטה לרצפה ואחז אותי. עשו לנו גם שיחות וטיפול הרסני.

מהמשטרה חקר אותנו חוקר ילדים בשם מיכה הרן, ששיקר לנו בחקירה ואמר לנו: "נכון שנפגעתם. נכון שאבא שלך היה כך וכך, ורצה שאאשר לו דברים", וגם איים שאם לא אשתף פעולה אצטרך להיחקר עם מכות בידי חוקרי המשטרה.

לאחר ארבעה חודשים של סבל וגם דאגה לשלום כל המשפחה, כי ידעתי שכולם סובלים לאחר פירוק הבית, העבירו אותי משם לפנימיית "בית חגי", ואני חשבתי שאולי יהיה לי טוב ושאוכל סוף סוף להיות בקשר עם המשפחה ושיתנו לי יציאות לאמא, אבל כשהתקבלתי הבנתי שטעיתי, ורק סגרו אותי יותר, ואחרי קצת זמן לקחו לי את הפלאפון וכל דרך להיות בקשר עם אמא שלי והמשפחה ובלי פגישות.

פגעו בי גם הצוות וגם הנערים במכות, השפלות, ובסחיטות כסף. באחד המקרים כשיצאנו, אני והמדריך xxx ועוד נער. חנינו בגן החיות התנ"כי בירושלים, על מנת לאסוף את המדריכה ושם המדריך הרים עלי ידיים והרביץ לי ברכב, וכן היו עוד כמה וכמה פעמים שהרביץ לי בפנימייה, בעט בחפץ לעברי, דחף אותי ועוד, וכשהייתי במקלחת הוא חיבק אותי מאחורה.

את הכסף שבשבילו עבדתי בפינת חי למשך תקופה מאוד ארוכה לא שילמו לי, ורק כשאיימתי בתלונה ועשיתי בלאגן שילמו לי וגם גנבו ממני כסף הנערים והצוות.

עשו לי גם טיפול הרסני שגרם לי הרבה כאב והרס, שהרס לי את כל העולם הפנימי.

ד"ר ויינשטיין הפסיכיאטר של בית חגי, שיחק לי עם כדורים פסיכיאטריים ובכלל לא הקשיב לי ושמע רק לשרית ורד העובדת הסוציאלית שטענה נגדי דברים שקריים. יומיים לאחר העדות הוא הפסיק לי את הכדורים.

יש עוד דברים שעברתי בפנימיית בית חגי, סבל. אבל הדברים הקשים ביותר שעברתי זה שהכריחו אותי באיומים להעיד נגד אבא שלי ונתנו לי כדורים פסיכיאטריים. על אף שהבטיחו לי שאחרי החקירות עם חוקר הילדים מיכה הרן, הכל יסתיים.

כשהיינו עוד בבית עם המשפחה, בחמישה החודשים האחרונים שלפני המעצר של אבא שלי, הייתי בן 13 וחגגו לי בר מצווה. חבר של אבא שלי שאמר שהוא סופר סת"ם, הכין עבורי את התפילים. הבת שלו הייתה בת 7 שנים והיינו חברים, וכשאבא שלי גילה שהוא כומר מיסיונר שמתחפש למפיץ דת, הם רבו ונחתך הקשר ביניהם ומאז לא יכולתי לראות אותה יותר.

שגיא אופיר וליזו וולפוס התובעים מהפרקליטות נגד אבא שלי, אמרו לי לפני העדויות: "תגיד שאנסת, לא נעמיד אותך לדין. מה איכפת לך גם אם זה שקר", גם אמרו שהעדות שלי לא תצא אמינה במידה ויוכיחו ההגנה שכן אנסתי. והוסיפו שגם אח שלך אמר ולא עשינו לו כלום.

רצו שאשקר על מנת שאוכל להכניס את אבי לכלא ולהשיג את שמם. שיתפתי פעולה ושיקרתי.

רק בדבר אחד לא הסכמתי לשקר: להגיד שאנסתי. גם ליזו וולפוס עודדה אותי שאני יכול להיות העו"ד הכי טוב בשביל להוריד מעצמי את הלחץ שעשו לי שגיא אופיר וליזו וולפוס, וכדי שלא אצטרך לשקר שאנסתי, סיפרתי מציאות אחרת: אמרתי שאבא היה אחראי על הכל, על כל הדברים, ובכלל שיקרתי.

- עמוד 3 הושמט. מכיל פרטים חסויים שעלולים לזהות את הקטין. -

לא היה משנה להם כל כך כי כבר העדתי ונגמרו שלבי העדויות וזה כבר לא יזיק לעדויות, ושלחו אותי לבדיקה ב-xxxx. שמחתי שסוף סוף הצלחתי לצאת משם, כי רק רציתי לצאת משם בכל דרך והצלחתי, ולכן שמחתי, אבל נפלתי לגיהינום חדש, שם נתנו לי כדורים והכניסו אותי סתם לחדר 'הרגעה', כשהתנגדתי פעם אחת לכדור, הביאו לי את זה בזריקה בישבן ובדרך אלימה תפסו לי את הידיים והרגליים בכוח, ודפקו לי את הראש במיטת הברזל שזרקו אותי עליה. גם בנוסף לזה גם שם שיקרו לי מהפנימייה, בעיקר העובדת הסוציאלית שרית ורד, שאמא רוצה לפגוע בי, ושכנעו אותי שלא אפגוש אותה. מה שעשו והצליחו דרך שקרים ומניפולציות כל השנים שהייתי שם.

בנוסף, מהפנימייה , באו אלי גם המדריכים ושרית ורד העו"סית כדי לחזק את המחשבות האובדניות שלי, כי העדיפו אותי בקבר. ממש כך.

הרגשתי כי פחדו שאתלונן עליהם, ובפרט כששמעו גם מהבית חולים שיש לי מטען גדול עליהם, ושאני לא רוצה לחזור לשם.

רק בסוף, אחרי שבאו ושכנעו אותי הרבה עם שקרים וממתקים ועוד, נתתי בהם אמון וחזרתי לפנימייה. שוב התעללו בי ואפילו שגם ידעו שסבלתי בבית החולים כי שיתפתי אותם בזה, כדי לאיים אלי שיחזירו אותי לשם ופעם אחת ניסו להחזיר אותי לשם וברחתי.

חזרתי באותו יום לפנימייה בתקווה שיניחו לי עם הבית חולים הפסיכיאטרי, כי חשבתי שאם אחזור, אפתור בעצם את הבעיה שהם חשדו בי שאברח מהפנימייה בתקווה שיניחו לי. בפרט כי ידעו שלא יוכלו להכניס אותי כשהרופאה ד"ר מרינה, המליצה עלי טוב.

לאחר מכן, ביום גזר הדין של אבא שלי, לא הסכימו שאלך לשם, הסירוב שלהם הראה לי שלא איכפת להם ממני ושיקרו לי שרוצים בטובתי, כי לעדויות נגד אבא שלי והנאשמים הסכימו שאלך, ומה קרה הפעם שלא הסכימו?

אני הייתי סקרן לדעת מה קורה עם גזר הדין. היו לי רגשות מעורבים, שמצד אחד היה חשוב לי לדעת מה קורה ומה יקרה עם אבא שלי ודאגתי, ומצד שני היה חשוב לי לדעת שהצלחתי להציל את המשפחה בזה שישב בכלא כמו שהסבירו לי ושיקרו לי.

ברחתי בלילה. יצאתי בלי כלום. רק עם עצמי וכסף לאוטובוס. הייתי בתחנה מרכזית, חיכיתי לאוטובוס ונסעתי. כיוון שהיה קר בחוץ אז היה לי רעיון להיות בכותל המערבי ושמה התפללתי שיהיה טוב. ביום נסעתי לבית המשפט המחוזי ופגשתי בחוץ את אמא שלי ואת אחותי, בפעם הראשונה לאחר תקופה ארוכה כל כך.

מחוץ לבית המשפט פגשתי גם את עוה"ד שגיא אופיר וליזו וולפוס, והם אמרו לי שאתעלם מאמא ומכל הנשים.

בגזר הדין שלא בצדק אבא שלי קיבל 26 שנים.
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים

עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים
עדותו של הקטין י' אל אשפוזו הכפוי באיתנים