אימת העובדות הסוציאליות על משפחות חד הוריות

ראינו את תרמית העובדים הסוציאליים במהלך שביתת השכר המיוחצנת 2011. את תוספות השכר גבו העובדים הסוציאלייים מאזרחים חסרי ישע תחת חסותם.

מתברר כי העובדים הסוציאליים מהלכים אימים על משפחות באמצעות צווים שיפוטיים להוצאת יקריהם מהבית, המונפקים ע"י מערכת המשפט לענייני משפחה ונוער המשמשת לעו"סים כחותמת גומי.

ינואר 2006 - התכנית "זה הזמן" על עובדות סוציאליות ופקידות סעד מטילות אימה על אמהות חד הוריות.
מערכת הרווחה מסבכת משפחות דלות אמצעים במערכות משפט מסואבות וביורוקטיות תוך הטלת אימה שיקחו מהם את הילדים.
המשפחות נאלצות להוציא כסף רב הוצאות משפט ושכר טירחת עורכי דין על מנת לשמור על חירותן.
פקידי הרווחה מטיחים שקרים ועלילות כנגד המשפחות, וכותבים תסקירים מסולפים.
.

.
קישורים:

תגובה 1: