פקידת הסעד מרים בן עטר - מחשבות פרנואידליות, אבחון ושיקול דעת לקויים בטיפול כפוי במשפחה נפגעת רווחה

מאי 2013 - מדובר בהליך שיפוטי (מאי 2001) בו מואשם ח' ואשתו בענייני ילדיהם שלא שלחו אותם לבית ספר. במקביל פעלו רשויות הרווחה - פקידת סעד מרים בן עטר לנתק את ח' ואישתו מילדיהם. רשויות הרווחה פרצו בלילה בליווי משטרה לביתו של ח' ולקחו את בתם א' כשהיא יחפה לפנימיה. ההורים ערערו והילדה הוחזרה כעבור מספר ימים, אך רשויות הרווחה המשיכו בתוקפנותן.

 פקידת הסעד בן עטר הוזמנה למתן עדות נגד ח' כדי להשחיר פניו ופני אישתו. במהלך עדותה טענה מרים בן עטר כי היא מגנה על הבת א' שמא תשים שקית ניילון על הראש (מאי 2001).

כעבור כ- 10 שנים (ינואר 2011) התאבד השופט מוריס בן עטר בעלה של פקידת הסעד מרים בן עטר עם שקית ניילון על הראש.

ניתן להבחין במספר כשלים בהתנהגותה העקלקלה והמסוכנת של פקידת הסעד מרים בן עטר:

מחשבות פרנואידליות של פקידת הסעד מרים בן עטר - פקידת הסעד בן עטר משתמשת במוטיבים הזויים נגד ילדה (התאבדות עם שקית ניילון על הראש) בהליך שיפוטי נגד הוריה שאינה קשורה אליו כלל. עדותה הפרנואידלית של מרים בן עטר נועדה להשחיר את ההורים ובתם.

מרים בן עטר מנותקת מהמצב המשפחתי - כשנשאלה מרים בן עטר אם היא מודעת כי לחלק מהילדים אסור לפגוש את אימם עקב ההליך השיפוטי המתנהל נגדה, השיבה בן עטר כי אינה מודעת חרף היותה אחראית על הסדרי הראיה. מרים בן עטר קיבלה סמכויות סטטוטוריות נרחבות מבית משפט לנוער על משפחה ואיה מודעת כלל לנושאים רגישים מאוד במשפחה. מרים בן עטר לא משמיצה את המשפחה אלא אינה מעורבת כלל במצב המשפחה.

אבחון ושיקול דעת לקוי - מרים בן עטר אבחנה בהזייתה כי הבת א' עלולה להתאבד עם שקית ניילון על הראש מה שכמובן לא קרה, אולם בעלה של בן עטר, מוריס בן עטר, התאבד עם שקית ניילון על ראשו. למרים בן עטר לא היה מושג או אבחון על התאבדותו של בעלה. אבחונה ושיקול דעתה של מרים בן עטר לקוי במשפחתה של וכיצד אבחנה אבחונים הזויים על משפחות אחרים?

הזייתה של מרים בן עטר מימשה עצמה על בעלה מוריס - כאמור השופט מוריס בן עטר התאבד כ- 10 שנים לאחר המחשבות הפרנואידליות של מרים בן עטר על משפחתו של ח'. מוריס בן עטר התאבד עם שקית ניילון על ראשו. לא מן הנמנע כי פקידת הסעד בן עטר גרמה במחשבותיה הפרנואידליות להתאבדותו בצורה זאת כפי שהתבטאה בבית המשפט 10 שנים קודם לכן.

סוף דבר
פקידת הסעד מרים בן עטר כשלה לחלוטין והסבה נזקים למשפחתו של ח', השחירה פניו ובני משפחתו במחשבות פרנואידליות אבחונים לקויים ושיקול דעת לקוי. מרים בן עטר כשלה בנדרש אבחון וטיפול אמיתי בתוך משפחתה שלה.

עדותה של מרים בן עטר להשחרת ח' ומשפחתו
פקידת הסעד מרים בן עטר - מחשבות פרנואידליות, אבחון ושיקול דעת לקויים בטיפול כפוי במשפחה נפגעת רווחה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה