עדות חמורה נגד עובדים סוציאליים - משקרים בבתי משפט

דוד גולן - דובר איגוד העובדים הסוציאליים - הכפשת הורים, טיוח פשעי העובדים הסוציאליים
דוד גולן זורה חול בעיני הציבור
ספטמבר 2013 - עדות חמורה של הורה נגד עובדים סוציאליים המשקרים בבתי משפט. טענות ההורה אומתו בעבר ע"י ועדת סלונים נבו לבדיקת עבודת פקידי סעד לסדרי דין. ההורה טוען וכן ועדת סלונים נבו שבדקה הנושא בעבר כי פקידי הסעד מעלים טענות שקר בבתי משפט שלא אומתו או נעשה ניסיון להפריך אותן, בתי משפט רואים הבלי פיהן כסוף פסוק והורסים משפחות בדלתיים סגורות ללא ראיות.
תלונות המוגשות נגד עובדים סוציאליים מטויחות ע"י גורמי האכיפה והעובדים הסוציאליים ממשיכים בפראות לרדות במשפחות תוך שהם מקבלים גיבוי מלא מהממונים ומבתי המשפט.
דוד גולן דובר איגוד העובדים הסוציאליים זורה חול בעיני הציבור וטוען כי תלונות נגד עובדים סוציאליים נבדקות בעוד ברור וידוע כי כל התלונות מועברות לפקידת סעד במחוז או הארצית ומטוייחות (מסקנות ועדת סלונים נבו), בכך מתאפשרת הפקרות מערכתית מתמשכת של עובדים סוציאליים ופקידי סעד.
דוגמא לכך ראינו את פקידת הסעד אתי דור ששיקרה בבית משפט, כשנשאל איציק פרי האם ננקטו נגדה הליכים משמעתיים כלשהם הוא השיב בשלילה. דוגמא נוספת היא התלונות שהגישו הורים נגד פקיד הסעד הפדופיל יוסי דיאמנט במשך שנים ולא טופלו עד שהורשע בעקבות צילומים שצולמו ע"י נערים בהם דיאמנט נראה מתרחץ לאור יום בים בעירום עם נער שהשיג מבית משפט לנוער, דיאמנט הורשע ונכלא.קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה