זהירות - עו"ס יהודית פינקלשטיין לשכת רווחה פתח תקווה מחפשות ילדים כמשאב לסחר במסווה קידום המשפחה

אפריל 2014 - באתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה מופיעה מודעה בה קוראות עו"ס יהודית פינקלשטיין ועו"ס שגית עושרי למשפחות לפנות אליהן מאחר והן יוזמות תכנית "שותפויות בקהילה לקידום ילדים משפחותיהם החיים בסביבה מסכנת".

מדובר בעובדות סוציאליות המקימות ועדות החלטה הפועלות במחשכים, ללא סדרי דין, ללא ראיות, ללא בקרה ומחליטות במחי יד לתלוש הילד מביתו ומשפחתו למשך שנים ומשליכות אותו למסגרות משרד הרווחה להתעללות והזנחה ואין מושיע. בתי המשפט משמשים חותמות גומי לועדות אלו. הועדות תולשות מידי שנה אלפי ילדים מבתיהם.

 עו"ס יהודית פינקלשטיין ועו"ס שגית עושרי גורמות למשפחה נזקים פיסייים כלכליים ונפשיים ומתישות אותם באלימות בירוקרטית כדי להחליש אותן לסחור בילדים באין מפריע.

להלן תכניות רדיו (103 FM) על משפחה אומללה שנפלה לידיהן של עו"ס יהודית פינקלשטיין ועו"ס שגית עושרי שמונעות מהמשפחה ייצוג משפטי בועדות ההחלטה הדורסניות בלשכת הרווחה פתח תקוה.

יהודית פינקלשטיין לשכת הרווחה פתח תקוה - דרכי רמיה לסחר בילדים בועדת החלטה
יהודית פינקלשטיין עו"ס מנהלת לשכת רווחה פתח-תקווה - אלימות בירוקרטית נגד הורים ובאי כוחם בועדות החלטההמודעה מאתר לשכת הרווחה פתח תקווה
זהירות - עו"ס יהודית פינקלשטיין לשכת רווחה פתח תקווה מחפשת ילדים כמשאב לסחר במסווה קידום המשפחה
זהירות - עו"ס יהודית פינקלשטיין לשכת רווחה פתח תקווה מחפשת ילדים כמשאב לסחר במסווה קידום המשפחה

קישורים:

פרשת הילדים האבודים - יואב יצחק - כיצד קורה שגם בשנים אלה מועברים מדי שנה אלפי ילדים מבית הוריהם, לפי המלצת "ועדות החלטה" - הפועלות באופן בלתי חוקי, ....
דוח מבקר המדינה 2013 - משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים - מאי 2013 - מבקר המדינה ערך במהלך שנת 2012 ביקורת על סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה (ועדות החלטה בלשכות רווחה ברשויות מקומיות) בעניין זכויותיהן של משפחות חלשות בהוצאת ילדים מהם בכפייה...

תחלואי תאוות הבצע וסחר בילדים במשרד הרווחה - הורים שילדיהם נלקחו בכפייה לא יכולים לערער - דוח מבקר המדינה 2013 - מה החזון של שר הרווחה מאיר כהן: טיוח פשעי משרדו והפצת גימיקים חלולים בתקשורת שאין מאחוריהם מאומה. - הכתבה ההורים שילדיהם נלקחו לא יכולים לערער , יובל גורן | 8/5/2013 , nrg - זאת בגלל שלא הוקמו ועדות לכך על אף שאושר להן תקן. דו"ח מבקר המדינה מצא גם כי הרפורמה שנקבעה לפני עשור טרם יושמה..

הוצאת ילדים מהבית נעשת בחיסיון בהליך לא הוגן - ד"ר ישראל צבי גילת - פוליטיקה - ערוץ 1 - יוני 2011 - ראיון עם ד"ר ישראל צבי גילת בנושא הוצאת ילדים מביתם ע"י רשויות הרווחה. - צבי גילת עמד בעבר בראש ועדה (ועדת גילת) שבדקה דרכי פעולה של ועדות החלטה ומצא כי הליך הוצאת ילדים מביתם בכפייה ע"י רשויות הרווחה לא היה הוגן. - בתי משפט לנוער אינם מפרסמים פסקי דין לרבות בעניין הוצאת ילדים מבית כך שלא ניתן לבקר הליך שאינו פומבי. "ועדת החלטה" ופקיד הסעד - שיקולים זרים וניגוד עניינים להוצאת הילד מהבית - בעיות ניגוד העניינים והשיקולים הזרים של פקידי הרווחה ו"ועדת ההחלטה" ברשות המקומית מביאה להחלטות שגויות אשר פוגעות באופן קשה ביותר הקטין/חסוי ובני משפחתו. על מנת להתמודד עם תקלות קשות אלו נדרשת המשפחה להשקיע משאבים אדירים להציל את יקירם. בית משפט לענייני משפחה המקיים את הדיונים בדלתיים סגורות משמש כחותמת גומי של מערכת הרווחה הקלוקלת....

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה